Đăng ký bảo hộ độc quyền Nhãn hiệu (Thương hiệu, Logo)

Thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền Nhãn hiệu (Thương hiệu, Logo) mới...

Hỗ trợ dịch vụ công

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmodLorem ipsum dolor sit...

Thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmodLorem ipsum dolor sit...

Hỗ trợ gọi vốn & Kết nối đầu tư

Hỗ trợ gọi vốn và Kết nối đầu tư Marketing 75% Development 80% Marketing...

Thương mại hóa & Chuyển giao công nghệ

Dịch vụ hỗ trợ thương mại hóa và chuyển giao công nghệ Marketing 75%...

Dịch vụ sở hữu trí tuệ

Mục lục bài viết Sở hữu trí tuệ là gì? Sở hữu trí tuệ...

Tổ chức sự kiện & Truyền Thông

Hỗ trợ tổ chức sự kiện và truyền thông, như: tổ chức hội nghị,...