Mr. Chu Quang Thái

Chuyên gia Đổi mới sáng tạo

Ông Chu Quang Thái là chuyên gia tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đồng thời, ông giữ vai trò Thường trực phía nam - Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia - Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN - Bộ khoa học và công nghệ

Điện thoại

 

E-mail