Thomas Tran

Chuyên gia sở hữu trí tuệ

Mr. Thomas Tran là một chuyên gia về sở hữu trí tuệ, đồng thời là kỹ sư cơ điện tử tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội, cử nhân kinh tế. Ông có 15 năm kinh nghiệm làm việc trong quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, điều hành doanh nghiệp và có trên 5 năm kinh nghiệm tư vấn về nhãn hiệu, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả...

Phone

+84 944 555 363

E-mail

thuantv@nssc.gov.vn

tranthuanbk@gmail.com