Mr. Trần Văn Thuấn

Chuyên gia sở hữu trí tuệ

Ông Trần Văn Thuấn là chuyên gia công nghệ và sở hữu trí tuệ, ông phụ trách hỗ trợ dịch vụ khoa học công nghệ cho doanh nghiệp tại Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia - Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN - Bộ khoa học và công nghệ

Phone

(+84) 944-555-363

E-mail

thuantv@nssc.gov.vn